Invester tid i nytt nettverk

Hva du vet er bra, men hvem du kjenner er viktig. Fra studentlivet og tidlig i karrieren, hvis du har et stort profesjonellt nettverk så vil du vokse raskere i karrieren din. Nettverk er vesentlig for å komme til topps. Koble deg opp mot mennesker som har same karrieremål som deg. Søk etter mentorer og vær en mentor for andre for å utvikle karrieren din.

Sign in

Create your account